woensdag 9 maart 2011

SAFE PARTY ZONE

Vlaams Belang trekt de discussie aan maar meeste gemeenten blijven passief


Op 19 januari 2011 dienden de fracties van het Vlaams Belang in Evergem, Lovendegem, Waarschoot en Nevele een voorstel in bij hun respectieve Colleges. Zij vroegen om mee in te stappen in het Safe Party Zone-project. Dit systeem werd in Kortrijk opgestart met de bedoeling fuifhooligans te weren. In februari bracht de VVSG hierover trouwens een lovend artikel.

De Safe Party Zone-werking heeft intussen de toets van de Privacy-commissie overleefd. Die maakte begin 2010 voorbehoud bij het plaatsverbod dat ondermeer in de politiezones ‘Meetjesland Centrum’ en ‘Lowazone’ werd ingevoerd na aanhoudende problemen met herrieschoppers.

Na de zware incidenten in de nasleep van de Chiro-fuif in Zelzate leken de bestuurders een mentaliteitswijziging ondergaan te hebben. De ‘Colruyt’-bende, een groep twistzoekers die naam maakte in Zelzate, zou hard aangepakt worden. Eeklo en Zelzate toonden grote interesse voor het systeem. Zelzate voerde zelfs blindelings het programma van het Vlaams Belang uit en voerde voor deze bende de nultolerantie in.

Voor het Vlaams Belang een teken dat deze problematiek niet enkel gemeentelijk maar ook bovengemeentelijk aangepakt moet worden. Jongeren zijn immers mobieler dan vroeger en gemeente- of politiegrenzen vormen niet langer een beletsel. Het leek ons dan ook logisch om deze problematiek met een gecoördineerde actie aan te pakken.

De eerste antwoorden kwamen van de gemeenten Lovendegem en Evergem.

Evergem was geïnteresseerd om mee in te stappen in dit project maar wilde toch eerst meer informatie. Ondertussen nam het gemeentebestuur van Evergem contact op met dat van Kortrijk en uit onze informatie blijkt dat Evergem klaar staat om in te stappen in het systeem.

Het College van Lovendegem stelde dat ‘het (ons) opportuun lijkt om niet blind in dit systeem te stappen en te wachten op de bevindingen van de gebruikers’. De conclusie van het antwoord luidt: ‘Wij kunnen wel nog meegeven dat de politie voorstander is van een eenvoudig systeem dat kan bijdragen tot het veilig verloop van eender welk feest’. Het is immers niet zo dat er op alle feesten problemen zijn. Het gaat hier duidelijk om fuifhooligans en er worden bovendien geen tientallen fuiven meer georganiseerd.

Het College van Nevele stuurde dan weer een antwoord waarvan we u het begin niet willen onthouden: ‘Verschillende gemeentes willen dit systeem aanschaffen, maar dat is nog niet officieel goedgekeurd door de gemeenteraden. Ondanks de krantenartikels over Eeklo is de jeugddienst niet op de hoogte van de specificaties en geen trekker van het systeem. In Eeklo wordt dit vooral gedragen door het politiekorps’. In Nevele is men blijkbaar van oordeel dat een maatschappelijke discussie over zowel de inzet en kostprijs van de politie als de veiligheid op fuiven deel uitmaakt van de werking van de jeugdraad. Of hoe steek ik mijn kop in het zand …

Verder maakte het College de bemerking dat indien er maar één computer is in de ganse zone, dit zou beletten dat er fuiven op hetzelfde moment plaatsvinden. Goh, dat zou wel eens kunnen. Maar het lijkt ons eerder zo dat veel jeugdbewegingen onderling afspreken wie op welke data fuiven organiseert want daar hebben ze nu eenmaal zelf belang bij.

Daarenboven stelt het College: “De Lowazone heeft hiervoor niet voldoende mankracht en financiële middelen. De politiezone kan namelijk nu al niet tegemoet komen aan de vraag van de jeugdverenigingen om rond het afsluituur van de fuif aanwezig te zijn. Door de grote personeelsinzet en de financiële middelen ziet het College van Burgemeester en Schepenen het momenteel niet zitten om hierop in te gaan”. Met andere woorden: ’t is ons eigenlijk te veel werk. Dus liever verder werken met de plaatsverboden waarvoor er toch ook politie nodig is …

Waarschoot stuurde dan weer 14 dagen te laat (maar wel aangetekend!) hun antwoord (en neen, Erik D’havé kreeg geen fuifverbod). De procedures juist volgen, het zal wel nooit iets worden in Waarschoot. Zij wisten te melden dat het systeem zelfs niet in werking is. We zullen maar aannemen dat ze het hebben over Eeklo en Zelzate.

Het is wel opmerkelijk dat het College van oordeel is dat dit systeem, naar analogie met de voetbalwet, een politiereglement vereist. Het antwoord van nauwelijks tien lijntjes besluit met de bemerking dat men liever afwacht tot de ‘kinderziektes’ er uit zijn.

Tot slot: Lovendegem antwoordde dat de politie inlichtingen zou inwinnen over de toepassing van het systeem tijdens een fuif van ongeveer 3.000 jongeren in Kortrijk. We kijken reikhalzend uit naar de bevindingen!

Met deze vragenronde heeft het Vlaams Belang de discussie op gang gebracht. Herrieschoppers kregen een duidelijk signaal dat er nog zoiets als een ‘Recht op veilig fuiven’ bestaat. Deze discussie moet gevoerd worden op het niveau van de ordehandhaving en dat is de politiezone. Het is dan ook logisch dat er eenzelfde politiereglement komt voor alle gemeenten binnen de betreffende zone.

Eens te meer blijkt dat de kostprijs van de inzet van de politie (in het bijzonder voor Nevele) een struikelblok is. Men beschouwt het als een evidentie dat bij problemen zoals op de Oudejaarsfuif in Waarschoot van 2009 politiepersoneel van overal zal aanrukken om de orde te herstellen maar gaat daarbij manifest voorbij aan de maatschappelijke kost van dergelijke toestanden. Ten andere, bij de fuif van 2010 in Waarschoot was er een veelvoud aan agenten aanwezig. Het is blijkbaar symptomatisch dat na incidenten van die aard de tanden moeten getoond worden maar dat na verloop van tijd de interesse langzaam maar zeker wegebt.

Didier Geleyte
Fractievoorzitter Evergem

Geert Neirynck
Fractievoorzitter Lovendegem

Erik D'havé
Gemeenteraadslid Waarschoot

Olaf Evrard
Gemeenteraadslid Nevele

dinsdag 8 maart 2011

VBJ-WAARSCHOOT...

Zeg zelf,dit tekstje in het infoblad van de gemeente van deze maand, is van de hand van de voorzitter van VBJ-Waarschoot, ons aller Kristof... knap, niet!!


"Met Mate
Is cannabis nu legaal of illegaal in
België?
Voor minderjarigen is bezit en gebruik van zowel cannabis
als andere illegale drugs in alle omstandigheden verboden.
Voor meerderjarigen is bezit en gebruik van cannabis
ook verboden, maar in sommige gevallen bestaat
de mogelijkheid dat er geen straf voor gegeven wordt.
Dit wil zeggen dat een meerderjarige, die cannabis bij
heeft voor persoonlijk gebruik (maximumhoeveelheid van
drie gram of 1 geteelde plant ), die niet in aanwezigheid
is van minderjarigen en de openbare orde niet verstoort,
mogelijk niet gestraft zal worden.
Het dealen (tegen betaling of gratis) is verboden, net als
het rijden onder invloed van cannabis."

woensdag 9 februari 2011

Om toch even over na te denken….

Je kent ongetwijfeld de Wereldwinkel in de Molenstraat… een winkel waar je je “fair trade”-producten: koffie, vruchtensap, chips, noten en tutti quanti, kunt kopen.

Je weet zeker ook dat je in de warenhuizen en in sommige kleinhandelszaken die “fair trade”-producten eveneens in de rekken vindt, en dat je daar per se niet in de Wereldwinkel voor hoeft te zijn… maar goed.
Om maar te stellen dat de Wereldwinkel een handelszaak is als een andere… en jawel, Oxfam Wereldwinkel Waarschoot heeft een BTW-nummer zoals elke andere handelaar… alleen…

Die handelszaak krijgt wel, bij de verdeling van de jaarlijkse toelagen van de gemeente, een toelage van 250 euro en een huurtoelage van 1500 euro!
Voor 2010 bedroeg het boodschappenlijstje van de gemeente… 1330.98 euro.
En de algemene gemeentebelasting, je weet wel de 149 euro die iedere handelszaak… en iedere inwoner van de gemeente betaald, neen, die hoeft de Wereldwinkel niet te betalen… ergens een afspraak hogerop!

Niet slecht voor de Wereldwinkel!

Alleen vraag ik me af wat de andere Waarschootse handelaars daar van denken… Ooit schreef ik het plaatselijk Unizo-bestuur hier over aan… nooit iets van terug gehoord!

Ik zal het wel weer verkeerd begrepen hebben, of zo iets!

De uitnodiging voor het “officiële startschot” van de “Projectvereniging Noord-Zuidwerking LoWaZoNe”, je weet wel dat project dat eerst door de Zomergemse gemeenteraad afgeschoten werd en waarin voor de Waarschootse CD&V-WGB-Sp.A-meerderheid, daarin gesteund door de OpenVLD, een “voorbeeldfunctie” werd ontdekt, is gisteren door de Post bezorgd!

Landegem is het waar het zal gebeuren… en waar je kennis zult kunnen maken met, volgens de uitnodiging nu reeds, “enthousiaste delegatie LoWaZoNe-KemoPoDi”!
Lees mee… “Zij vertrekken begin maart naar Senegal om daar ter plaatse een week intensief te werken. Op het einde van hun verblijf zullen zij daar onze stedenband officieel beklinken”
Zeg zelf, je zou voor minder “enthousiast” zijn!

En waar ik het dan wel verkeerd begrepen zal hebben…
“Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met… de duurzaamheidambtenaar van Waarschoot”
Sorry, maar was het niet zo dat een ambtenaar van de gemeente Zomergem voor dat ganse Noord-Zuid LoWaZoNe-KemoPoDi-geval zou ingeschakeld worden?
Of is het terug de “voorbeeldfunctie” die hier speelt?

zaterdag 5 februari 2011

GEMEENTERAAD 3 FEBRUARI

Zoals ondertussen iedereen weet swingen de “renovatiewerken” aan het gemeentehuis de pan uit… bijna iedere raadszitting staan “meerwerken” aan de agenda!

Op de zitting van donderdag was het weer van dat… 202.025 euro meerwerken… voor wie nog in oude franken rekent 8 miljoen!!!

Renovatiewerken? Prestigeproject, zou beter klinken… en het blijft nog altijd een oud gebouw… maar goed dat is een andere discussie!!

Op het eind van de Sportgala, zaterdag 29 januari, slaakt de organiserende Gemeentelijke Sportraad een noodkreet in naam van de Waarschootse sportclubs!!
“Waar blijft de voor dit jaar beloofde sportvloer!! Sporten op de vloer die nu in de sporthal ligt wordt bijna onmogelijk!!”

Als ik dan mijn licht opsteek bij de Sportraad hoor ik dat de dringend gevraagde sportvloer in eerste instantie door het Schepencollege beloofd werd voor dit jaar (2011)… maar afgevoerd werd “omdat de kosten aan het gemeentehuis er met al financiën van doorgingen”

Die 'meerwerken' heb ik op de zitting van donderdag niet goedgekeurd, met de opmerking aan het Schepencollege dat het voor mij niet kon dat de beloofde nieuwe sportvloer sneuvelt voor alsmaar 'nieuwe meerwerken' aan het gemeentehuis.

woensdag 19 januari 2011

SAFE PARTY ZONE

Safe Party Zone? Meetjeslandse fracties dringen aan op gebruik!

De gemeenteraadsfracties van Nevele, Waarschoot, Lovendegem en Evergem hebben vandaag in de vier gemeenten dezelfde schriftelijke vraag ingediend om het gebruik van de 'Safe Party Zone'-computer uit te breiden naar de gemeentes en dit in samenwerking met de plannen van de zones Meetjesland Centrum (Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke) en Puyenbroeck (Zelzate, Wachtebeke, Lochristi en Moerbeke). De bedoeling is alvast om het principe van een zwarte lijst van fuifhooligans via dit kanaal te laten toepassen.

Het principe is vrij eenvoudig: een computer scant het paspoort van de bezoekers van een fuif en wie in het verleden problemen veroorzaakte, krijgt een rood licht en kan vertrekken. Wat maakt dat in het geheugen van de computer een lijst van herrieschoppers zit.

Sinds maanden voeren het Vlaams Belang en de Vlaams Belang Jongeren actie rond het 'Recht op veilig fuiven'. Een eerste voorwaarde daar is herrieschoppers buiten te houden.

Daar wrong het schoentje. Alle goedbedoelde maatregelen botsten op bezwaren van de privacycommissie. Begin 2011 liet die evenwel de bezwaren tegen dit systeem vallen.

Uit een antwoord aan kamerlid Tanguy Veys blijkt dat uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom de initiatieven van de politiezones steunt, zonder er evenwel nationaal verder initiatief in te nemen. (http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic040x.html).

Dat is voorbij gaan aan de mobiliteit van de daders en wij vinden dat dit fenomeen op zijn minst regionaal moet aangepakt worden. Om die reden dringen wij er op aan dat de Lowazone en Evergem-Assenede mee in dit systeem stappen.

Didier Geleyte
Fractievoorzitter Vlaams Belang Evergem

Olaf Evrard
Fractievoorzitter Vlaams Belang Nevele

Geert Neirynck
Fractievoorzitter Vlaams Belang Lovendegem-Vinderhoute

Erik D'havé
Fractievoorzitter Vlaams Belang Waarschoot

dinsdag 11 januari 2011

TOCH WEL EEN IETSJE ANDERS!

Op de zitting van de gemeenteraad van 16 december ll. stelde ik voor om een toelage te geven aan de inwoners die in hun woning extra veiligheidsmaatregelen willen treffen om inbrekers buiten te houden.

Mijn voorstel was om 30 % van de gemaakte kosten terug te betalen, met een maximum van 200 euro, uiteraard mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden.

De meerderheid vond dit in eerste instantie een goed uitgewerkt voorstel... maar besloot dan toch het maar af te keuren... "want de financiën van de gemeente laten het invoeren van die toelage niet toe" was de commentaar van de burgemeester!!

Wat lees ik verleden week in de krant over dit voorstel?
"Inbraakpreventie is nuttig, maar heel wat maatregelen zijn al fiscaal aftrekbaar. Een gemeentelijke toelage is niet nodig" zegt burgemeester Coopman.

Het nemen van veiligheidsmaatregelen is inderdaad fiscaal aftrekbaar. Maar ook na deze fiscale aftrek doen zij, die zich willen beschermen tegen inbraak, een belangrijke investering. De bedoeling van mijn voorstel was om die financiële last nog wat te verlichten.

De financiën van de gemeente laten dan wel toe dat aan allerlei verenigingen buiten de gemeente toelagen betaald worden, zonder de minste verantwoording over de aanwending… dat de renovatiewerken aan het gemeentehuis de pan uit swingen (nu al meer dan 1 miljoen euro boven de raming)…

Dit voorstel sneuvelde omdat het door ons werd ingediend. Zo simpel is het!