woensdag 19 augustus 2009

OEPS....

Sinds 2005 zijn een gans aantal mandatarissen, waaronder o.a. burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof.


De publicatie van de mandatenlijst moet belangenvermenging tegengaan, en de vermogensaangifte moet, in geval van gerechterlijk onderzoek, de mogelijkheid bieden te controleren of iemand zich bij de uitoefening van zijn mandaat persoonlijk verrijkt heeft.

Er zijn ongeveer 7700 politici en hoge ambtenaren die dit moeten doen... en er zijn er altijd die dit vergeten. Vorig jaar 650, dit jaar een pak minder... slechts 296!


Een van die 296 was toch wel onze eigenste Waarschootse schepen Ellen Coppens... de andere collegae allemaal in orde... (Belgisch Staatsblad 14.08.2009 - pg. 54246)

Geen opmerkingen: